Rapporterna öppnas i ett nytt fönster

Bild på rapportomslag Fotograf: JO

Årsrapporter

Temarapporter

CPT

Europarådets kommitté mot tortyr och omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning (CPT)

Opcat-rapporter i engelsk version

Vissa rapporter finns översatta till engelska. Du hittar dem på våra engelska sidor.

Reports from the Opcat unit