JO sedan 2018.

JO Tomas Norling. Foto Johanna Hanno.
JO Thomas Norling. Foto Johanna Hanno.

Bakgrund

Jur.kand. vid Uppsala universitet 1987. Thomas Norling tillträdde som JO 2018 och kom då närmast från Kammarrätten i Stockholm där han har varit lagman sedan 2014. Innan dess var han chefsjurist vid Pensionsmyndigheten. Han har tidigare bland annat varit kanslichef vid Insättningsgarantinämnden och rådman vid dåvarande länsrätten i Stockholm under 2007–2008. Thomas Norling har också medverkat i flera statliga utredningar. 

Ansvarsområde

  • Tillämpningen av socialtjänstlagen, lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) samt lagen om vård av miss­brukare i vissa fall (LVM).
  • Tillämpningen av bosättningslagen.
  • Tillämpningen av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
  • Barnombudsmannen.
  • Socialförsäkringar (sjuk-, föräldra- och arbetsskadeförsäkring; bostadsbidrag och andra inkomst­prövade förmåner; barnbidrag; underhållsstöd m.m.); Inspektionen för socialförsäkringen; Pensionsmyndigheten.
  • Övriga till Socialdepartementet och myndigheter därunder hörande ärenden som inte tillhör annat ansvarsområde.
  • Arbetsförmedlingen; Arbetsmiljöverket; arbetslöshetsförsäkring; övriga till Arbetsmarknadsdepartementet och myndigheter därunder hörande ärenden som inte tillhör annat ansvarsområde.