JO sedan 2018.

JO Tomas Norling. Foto Johanna Hanno.
JO Thomas Norling. Foto Johanna Hanno.

Bakgrund

Jur.kand. vid Uppsala universitet 1987. Thomas Norling tillträdde som JO 2018 och kom då närmast från Kammarrätten i Stockholm där han har varit lagman sedan 2014. Innan dess var han chefsjurist vid Pensionsmyndigheten. Han har tidigare bland annat varit kanslichef vid Insättningsgarantinämnden och rådman vid dåvarande länsrätten i Stockholm under 2007–2008. Thomas Norling har också medverkat i flera statliga utredningar. 

Ansvarsområde

  • Socialtjänstens hantering av ärenden rörande barn; barn och ungdomsvård, vårdnads-, boende- och umgängesutredningar, lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) samt Barnombudsmannen.
  • Socialtjänstens hantering av ärenden som inte rör barn eller lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM); ekonomiskt bistånd, åldringsvård och tillämpningen av bosättningslagen.
  • Övriga till Socialdepartementet och myndigheter därunder hörande ärenden som inte tillhör annat ansvarsområde.
  • Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Inspektionen för socialförsäkringen.
  • Arbetsförmedlingen; Arbetslöshetskassorna (såvitt avser deras myndighetsutövning), Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, Arbetsmiljöverket och övriga till Arbetsmarknadsdepartementet och myndigheter därunder hörande ärenden som inte tillhör annat ansvarsområde.
  • Socialtjänstens hantering av ärenden enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
  • Socialtjänstens hantering av ärenden som rör lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM)