Ett urval av JO:s beslut publiceras här på webbplatsen. Huvudsyftet med urvalet är att ge vägledning i hur lagen bör tolkas – att skapa praxis. Därför publiceras endast de beslut som bedöms vara av särskilt intresse.

På webbplatsen finns ett urval beslut från år 2000 och framåt, plus enstaka beslut från tidigare år.

Du kan söka i JO-beslut på flera olika sätt. Dels genom att använda dig av nyckelord, dels fritextsöka. Utöver detta kan man också avgränsa sökningen mellan vissa beslutsdatum. Alla funktionerna går att använda enskilt eller i kombination med varandra. Nyckelorden är uppdelade i tre grupper för att det ska bli lättare att hitta bland dem.

  • Myndighet/myndighetssektor
  • Sakfråga
  • Rättslig reglering

Till sökfunktionen