Det finns möjlighet att bli aviserad när ett nytt Opcat-protokoll publiceras på JO:s webbplats genom att prenumerera på vårt RSS-flöde 

Senast publicerade Opcat-protokoll

Läs mer om RSS på JO:s webbplats