Lars Lindström och Karin Almgren är ställföreträdande justitieombudsmän.

Riksdagen kan välja en eller flera ställföreträdande ombudsmän. De ställföreträdande justitieombudsmännen kan tjänstgöra när någon av de ordinarie ombudsmännen är lediga en längre tid.