JO Lars Lindström. Foto: Pernille Tofte Fotograf: JO
Stf JO Lars Lindström. Foto Pernille Tofte.

Lars Lindström är ställföreträdande justitieombudsman.

Riksdagen kan välja en eller flera ställföreträdande ombudsmän. Ställföreträdande ombudsman ska tidigare ha tjänstgjort som riksdagens ombudsman. 

De ställföreträdande justitieombudsmännen kan tjänstgöra när någon av de ordinarie ombudsmännen är lediga en längre tid.