På JO arbetar strax över 90 personer. De flesta är jurister men här finns också sekreterare, registratorer och ett kansli med funktioner för bland annat IT, HR och ekonomi.

JO rekryterar rättssakkunniga föredragande ca tre gånger per år. Annonsering sker som regel i mars, augusti och november men det kan förekomma rekrytering vid ytterligare tillfällen. 

Vårt kontor ligger intill Kungsträdgården i Stockholm.

Lediga tjänster

Tillsatta tjänster

  • Tjänsten som sakkunnig i rekryteringsärende ADM 243-2023 är tillsatt. Beslutet fattades den 14 februari 2024. Sista datum för överklagan är den 7 mars 2024.

Beslutet kan överklagas hos Riksdagens överklagandenämnd. Skrivelse med överklagande ges in till Riksdagens ombudsmän, box 163 27, 103 26 Stockholm.