På JO arbetar strax över 90 personer. De flesta är jurister men här finns också sekreterare, registratorer och ett kansli med funktioner för bland annat IT, HR och ekonomi.

JO rekryterar rättssakkunniga föredragande ca tre gånger per år. Annonsering sker som regel i mars, augusti och november men det kan förekomma rekrytering vid ytterligare tillfällen. 

Vårt kontor ligger intill Kungsträdgården i Stockholm.

Lediga tjänster

Just nu finns inga lediga tjänster att söka.

Tillsatta tjänster

Följande tjänster har tillsatts:

  • Aida Amanuel har genom beslut den 15 maj 2023 anställts som registrator (SÄVA), ADM 146-2023. Sista datum för överklagan är den 14 juni 2023.
  • Josephine Laurent-Hedlund har genom beslut den 15 maj 2023 anställts som sekreterare (SÄVA), ADM 145-2023. Sista datum för överklagan är den 29 juni 2023.

Besluten kan överklagas hos Riksdagens överklagandenämnd. Skrivelse med överklagande ges in till Riksdagens ombudsmän, box 163 27, 103 26 Stockholm.

Lyssna på innehållet

Listen to the content