På JO arbetar strax över 90 personer. De flesta är jurister men här finns också sekreterare, registratorer och ett kansli med funktioner för bland annat IT, HR och ekonomi.

JO rekryterar rättssakkunniga föredragande ca tre gånger per år. Annonsering sker som regel i mars, augusti och november men det kan förekomma rekrytering vid ytterligare tillfällen. 

Vårt kontor ligger intill Kungsträdgården i Stockholm.


Tillsatta tjänster

Följande tjänster har tillsatts:

  • Sofia Selin har genom beslut den 8 september 2023 anställts som rättssakkunnig, ADM 194-2023. Sista datum för överklagan är den 9 oktober 2023.
  • Mauro Villaggi har genom beslut den 8 september 2023 anställts som rättssakkunnig, ADM 195-2023. Sista datum för överklagan är den 9 oktober 2023.
  • Per Samuelsson har genom beslut den 14 september 2023 anställts som rättssakkunnig, ADM 197-2023. Sista datum för överklagan är den 9 oktober 2023.
  • Matilda Häggblom har genom beslut den 15 september 2023 anställts som kommunikatör med pressansvar (SÄVA), ADM 198-20203. Sista datum för överklagan är den 13 oktober 2023.

Besluten kan överklagas hos Riksdagens överklagandenämnd. Skrivelse med överklagande ges in till Riksdagens ombudsmän, box 163 27, 103 26 Stockholm.