På JO arbetar strax över 90 personer. De flesta är jurister men här finns också sekreterare, registratorer och ett kansli med funktioner för bland annat IT, HR och ekonomi.

JO rekryterar rättssakkunniga föredragande ca tre gånger per år. Annonsering sker som regel i mars, augusti och november men det kan förekomma rekrytering vid ytterligare tillfällen. 

Vårt kontor ligger intill Kungsträdgården i Stockholm.

Lediga tjänster

För närvarande finns inga lediga tjänster att söka.

Tillsatta tjänster

Följande tjänst har tillsatts:

  • En tjänst som rättssakkunnig i ärende ADM 83-2024 har blivit tillsatt. Beslut fattades den 4 april 2024. Sista datum för överklagan är den 2 maj 2024.
  • Tjänsten som HR-generalist i ärende ADM 67-2024 har blivit tillsatt. Beslut fattades den 11 april 2024. Sista datum för överklagan är den 3 maj 2024.

Beslutet kan överklagas hos Riksdagens överklagandenämnd. Skrivelse med överklagande ges in till Riksdagens ombudsmän, box 163 27, 103 26 Stockholm.