På JO arbetar strax över 90 personer. De flesta är jurister men här finns också sekreterare, registratorer och ett kansli med funktioner för bland annat IT, HR och ekonomi.

JO rekryterar rättssakkunniga föredragande ca tre gånger per år. Annonsering sker som regel i mars, augusti och november men det kan förekomma rekrytering vid ytterligare tillfällen. 

Vårt kontor ligger intill Kungsträdgården i Stockholm.

Lediga tjänster

Just nu finns inga lediga tjänster att söka.

Tillsatta tjänster

Följande tjänster har tillsatts:

  • Två tjänster som registrator/sekreterare (SÄVA) i ärende ADM 115-2024 har blivit tillsatta. Beslut fattades den 13 juni 2024. Sista datum för överklagan är den 5 juli 2024.

Besluten kan överklagas hos Riksdagens överklagandenämnd. Skrivelse med överklagan ges in till Riksdagens ombudsmän, box 163 27, 103 26 Stockholm.