Här finns RSS-flöden över beslut som JO publicerar på webbplatsen. Det är inte alla JO-beslut som publiceras utan endast sådana som är av principiellt intresse.

Tillgängliga flöden

Senast uppdaterad 2023-04-06