Katarina Påhlsson har varit justitieombudsman sedan 2019.

katarina 01
JO Katarina Påhlsson. Foto Johanna Hanno.

Bakgrund

Hovrättslagman i Svea hovrätt sedan 2015. Innan dess arbetade hon som hovrättslagman i Hovrätten för Västra Sverige. Katarina Påhlsson har också tjänstgjort som rådman och sedermera chefsrådman i Göteborgs tingsrätt. Hon har också deltagit som sekreterare och expert i olika statliga utredningar. Katarina Påhlsson är sedan 2017 tredje vice ordförande i Pressens opinionsnämnd och sedan 2015 medlem i Sveriges domstolars internationella expertbas.

Ansvarsområde

  • Kriminalvården, övervakningsnämnder.
  • Förmynderskapsärenden (bl.a. överförmyndare och överförmyndarnämnder).
  • Kronofogdemyndigheten.
  • Statens kulturråd; Riksantikvarieämbetet; Riksarkivet; museer och bibliotek; Myndigheten för press, radio och tv; kommunala musikskolor och liknande utanför det obligatoriska skolväsendets ram; övriga till Kulturdepartementet och myndigheter därunder hörande ärenden som inte tillhör annat ansvarsområde.