Justitieombudsmännen

Bilder på de fyra justiteombudsmännen Fotograf: JOChefsJO Erik Nymansson, JO Thomas Norling, JO Katarina Påhlsson och JO Per Lennerbrant. Foto: Pernille Tofte

Det finns fyra justitieombudsmän (JO). De väljs av riksdagen var för sig för en period av fyra år och de kan väljas om. Varje ombudsman svarar för tillsynen inom sitt ansvarsområde. Han eller hon är helt självständig i sitt arbete och i sina beslut, ingen JO kan påverka de andras ärenden.

En av de fyra ombudsmännen är chefsjustitieombudsman. ChefsJO är administrativ chef för ämbetet och bestämmer inriktningen i stort av verksamheten.

Det finns inga formella kompetenskrav för justitieombudsmännen. I praktiken rekryteras ombudsmännen vanligen bland personer som har sådana kvalifikationer att de anses lämpliga som ledamöter i de två högsta domstolsinstanserna, Högsta domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen.

Ställföreträdande justitieombudsmän

Riksdagen väljer också en eller flera ställföreträdande ombudsmän vars uppgift är att träda in för någon av de ordinarie ombudsmännen vid längre bortovaro, till exempel vid tjänsteresor, sjukdom eller liknande.

De ställföreträdande justitieombudsmännen väljs för en period av två år i taget. En förutsättning för att väljas till ställföreträdande justitieombudsman är att man tidigare varit ordinarie ombudsman.

Justitieombudsmännen och deras ansvarsområden

Läs om året som gått

Senast uppdaterad 2020-08-18