JO-anmälan

Tycker du att du själv
eller någon annan
har blivit fel behandlad
av en myndighet
eller en tjänsteman på en myndighet
kan du anmäla det hos JO.

Vem som helst kan göra en anmälan.
Du behöver inte ha en viss ålder,
du behöver inte vara svensk medborgare
eller bo i Sverige för att få klaga.

Detta ska en anmälan innehålla

Det enklaste sättet att skicka in en anmälan
är att använda formuläret på webbplatsen.
Men om du väljer att skicka in anmälan
på annat sätt ska anmälan innehålla detta:

 1. Vem du vill klaga på,
  det vill säga vilken myndighet
  och/eller tjänsteman som du tycker
  har gjort fel.
 2. En kort beskrivning av det som har hänt.
 3. Det som du tycker är fel
  och varför du tycker att det är fel.
 4. När det hände.
 5. Diarienumret eller ärendenumret hos myndigheten
  om det finns ett sådant.
 6. Ditt namn, adress
  och kanske telefonnummer.
 7. Kopior av handlingar
  som är viktiga för att visa
  att myndigheten och/eller tjänstemannen
  har gjort fel.

Viktigt att tänka på

JO utreder inte anmälningar utan namn.
JO utreder normalt inte heller klagomål
som gäller händelser som skett
för mer än två år sedan.
 
En anmälan med bilagor
blir allmänna handlingar
när de kommer in till JO.
Det betyder att vem som helst
har rätt att läsa handlingarna
om de inte ska hållas hemliga
enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Om JO utreder en anmälan
får den myndighet eller tjänsteman
som anmälan riktar sig mot
veta namnet på den som klagar.

JO kan inte ändra en dom eller ett beslut.
Är du missnöjd med en dom
eller ett beslut kan du överklaga
inom viss tid som står skrivet
i domen eller i beslutet.

JO utreder inte frågor om skadestånd.

Andra tillsynsmyndigheter