Hos Kungliga biblioteket (KB) finns inskannade versioner av äldre ämbetsberättelser. Nedan hittar du länkar till dessa.

Alla länkar öppnas i ett nytt fönster.

Kungliga biblioteket (KB)

Den som söker ännu äldre ämbetsberättelser kan hitta dessa på KB:s sidor Digitaliserat riksdagstryck åren 1521–1970.

Nyare ämbetsberättelser