Det finns ett antal lagar som styr JO:s verksamhet.

Regeringsformen slås fast att riksdagen ska välja en eller flera justitieombudsmän samt något om vilka befogenheter justitieombudsmännen har.

Riksdagsordningen finns mer detaljer om justitieombudsmännens befogenheter, hur många JO det ska vara, hur de ska tillsättas, på hur lång tid de väljs m.m.

Lag (2023:499) med instruktion för Riksdagens ombudsmän (”JO-instruktionen”) finns ytterligare beskrivning av befogenheter och begränsningar, förtydligande av uppdraget och hur verksamheten ska organiseras och avrapporteras.

Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) finns sekretessbestämmelser som gäller för Riksdagens ombudsmän (JO).

Foto Johanna Hanno