När en anmälan kommer in till JO

När en anmälan kommer in till JO
registreras den i JO:s ärendehanteringssystem
och får ett diarienummer.
Du använder sedan diarienumret
när du talar med JO om din anmälan.

Därefter fördelas ärendet till den JO
som ansvarar för den myndighet
som anmälan gäller.
JO väljer en handläggare för ärendet.

Inledande granskning

Alla anmälningar granskas av jurister.
Omkring två tredjedelar av alla anmälningar
utreds inte.
Anmälaren får veta detta i ett beslut.
Att en anmälan inte utreds
betyder inte att JO tycker att den är oviktig.
Det finns flera skäl
till att JO inte utreder en anmälan.
Du kan läsa om de vanligaste skälen här.

Utredning

En utredning börjar ofta med
att JO:s handläggare tar kontakt per telefon
med den tjänsteman som handlagt ärendet
på den anmälda myndigheten.

Det är också vanligt
att JO lånar myndighetens handlingar i ärendet.
Myndigheterna måste lämna de upplysningar
och det material som JO vill ha.
De kan inte säga att de har sekretess.
 
Om informationen visar
att ärendet inte behöver utredas mer
skriver JO ett beslut.
Ungefär 25 procent av alla klagomål
slutar där efter med en sådan liten utredning.

Om anmälan behöver utredas mer
skickas anmälan till den myndighet som man klagat på.
Det betyder att JO skickar en kopia av anmälan till myndigheten.
Myndigheten ska komma med ett skriftligt svar
och en bedömning av vad som hänt i ärendet.
Om ärendet handlar om anmälaren
skickas myndighetens skriftliga svar till anmälaren.
Anmälaren kan då svara på
det myndigheten har skrivit. 

Beslut

En stor utredning tar ofta sex till tolv månader att göra.
Det beror på hur svårt ärendet är att utreda.

När utredningen är klar tar handläggaren fram
ett förslag till beslut.
JO beslutar sedan
och skickar en kopia på beslutet till anmälaren
och till den myndighet som är utredd.

På webbplatsen publicerar JO
beslut och protokoll som JO tycker
är särskilt intressanta.
Besluten hittar du
med hjälp av webbplatsens sökfunktion.

Varje år publicerar JO också en ämbetsberättelse

Alla anmälningar utreds inte

Senast uppdaterad 2020-05-19