Alla anmälningar utreds inte

Omkring två tredjedelar av anmälningarna
utreds inte.
Det betyder inte
att man har tyckt att anmälan är fel
utan det kan vara för att:

1. Anmälan gäller något
som redan är under utredning,
eller som kan komma att bli det,
genom andra institutioner.

2. Anmälaren vill att JO ska ändra på en dom eller ett beslut.
Det kan inte JO göra.

3. Klagomålet gäller en fråga
där man kan tycka olika
utan att något är fel.

4. Det fel som anmälan handlar om
har blivit rättat.

5. Den som har blivit anmäld
har följt lagen.

6. Det finns inte tillräckliga skäl
för JO att ta upp ärendet,
trots att myndigheten inte helt har följt reglerna.

7. Anmälan handlar om något som hänt för länge sedan.
JO undersöker inte sådant
som är mer än två år gammalt.

8. Anmälan är svår att läsa eller förstå.

9. Anmälan är mot någon
som inte JO har rätt att undersöka.

Senast uppdaterad 2022-06-17