Ämbetsberättelser

Varje år ger JO ut en ämbetsberättelse som lämnas till riksdagen. Det är en redogörelse av årets verksamhet tillsammans med ett urval av beslut.

JO följer riksdagens verksamhetsår, som går från den 1 juli till den 30 juni nästkommande år. All redovisning i ämbetsberättelserna utgår från verksamhetsåret. Årtalet på ämbetsberättelsen hänvisar till det verksamhetsår då redogörelsen lämnas till riksdagen – det betyder att ”Ämbetsberättelse 2012/13” behandlar perioden 1 juli 2011–30 juni 2012, ”Ämbetsberättelse 2011/12” behandlar perioden 1 juli 2010–30 juni 2011 o.s.v.

Ämbetsberättelserna är i pdf-format och öppnas i nytt fönster. 

Ämbetsberättelse 2020/21 Ladda ner hela eller kapitel för kapitel

Ämbetsberättelse 2019/20 Ladda ner hela eller kapitel för kapitel

Ämbetsberättelse 2018/19 Ladda ner hela eller kapitel för kapitel

Ämbetsberättelse 2017/18 Ladda ner hela eller kapitel för kapitel

Ämbetsberättelse 2016/17 Ladda ner hela eller kapitel för kapitel

Ämbetsberättelse 2015/16 Ladda ner hela eller kapitel för kapitel

Ämbetsberättelse 2014/15 Ladda ner hela eller kapitel för kapitel

Ämbetsberättelse 2013/14  Ladda ner hela eller kapitel för kapitel

Ämbetsberättelse 2012/13  Ladda ner hela eller kapitel för kapitel

Ämbetsberättelse 2011/12  Ladda ner hela

Ämbetsberättelse 2010/11  Ladda ner hela

Ämbetsberättelse 2009/10  Ladda ner hela

Ämbetsberättelse 2008/09  Ladda ner hela

Ämbetsberättelse 2007/08  Ladda ner hela

Ämbetsberättelse 2006/07  Ladda ner hela

Ämbetsberättelse 2005/06  Ladda ner hela

Ämbetsberättelse 2004/05  Ladda ner hela

Ämbetsberättelse 2003/04  Ladda ner hela

Ämbetsberättelse 2002/03  Ladda ner hela

Ämbetsberättelse 2001/02  Ladda ner hela

Ämbetsberättelse 2000/01  Ladda ner hela
Bilaga till ämbetsberättelse 2000/01  (inskannad 5 Mb)

Ämbetsberättelse 1999/00  Ladda ner hela 

Ämbetsberättelse 1998/99  Ladda ner hela 

Ämbetsberättelse 1997/98  Ladda ner hela 

Ämbetsberättelse 1996/97  Ladda ner hela

Ämbetsberättelse 1995/96  Ladda ner hela (inskannad 38 Mb)

Ämbetsberättelse 1994/95  Ladda ner hela (inskannad 43 Mb)

Ämbetsberättelse 1993/94  Ladda ner hela (inskannad 40 Mb)

Ämbetsberättelse 1992/93  Ladda ner hela (inskannad 50 Mb)

Ämbetsberättelse 1991/92  Ladda ner hela (inskannad 35 Mb)

Ämbetsberättelse 1990/91  Ladda ner hela (inskannad 49 Mb)

Äldre ämbetsberättelser

Det går att hitta äldre, inskannade ämbetsberättelser på riksdagens webbplats och på Kungliga bibliotekets sidor Digitaliserat riksdagstryck 1521–1970. Direktlänkar till de inskannade ämbetsberättelserna 1900–1989/90 hittar du på sidan [Äldre ämbetsberättelser]. 

Enstaka, efterfrågade, äldre beslut finns inlagda i samlingen av JO-beslut på webbplatsen [Sök JO-beslut].  

Andra handlingar före 1991

Handlingar före 1991, förutom beslut i ämbetsberättelser, finns inte hos JO utan förvaras hos Riksarkivet, e-post: riksarkivet@riksarkivet.se, tel: 010-476 70 00.