Kort om JO

Justitieombudsmännen (JO) – eller Riksdagens ombudsmän som är det officiella namnet – granskar att myndigheter och tjänstemän följer gällande lagar och andra författningar. Tillsynen omfattar både statliga och kommunala myndigheter.

Ombudsmännen granskar genom att:
– pröva och utreda klagomål från allmänheten
– göra inspektioner hos myndigheter
– genomföra utredningar på eget initiativ.

Justitieombudsmännen väljs av riksdagen i fyraårsperioder och är direkt ansvariga mot riksdagen. Det finns fyra ombudsmän och de är helt självständiga i sitt arbete och sina beslut. Ingen JO kan påverka de andras ärenden. Läs mer om ombudsmännen

Myndigheten fick under arbetsåret 2020/21 in drygt 10 000 JO-anmälningar och ungefär 5 procent av anmälningarna resulterade i någon form av kritik. Kritik kan riktas mot myndigheter eller mot enskilda tjänstemän.

Riksdagens ombudsmän grundades 1809 och är världens äldsta institution i sitt slag.

Senast uppdaterad 2022-01-04