Senast webbpublicerade beslut

 • Beslutsdatum:2022-11-30 Diarienummer:4989-2020

  Uttalanden om placering av en häktad med restriktioner i en arrestcell

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2022-11-21 Diarienummer:10572-2021

  Allvarlig kritik mot Statens institutionsstyrelse, LVM-hemmet Fortunagården för brister vid användandet av särskilda befogenheter

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2022-11-21 Diarienummer:2802-2020

  Initiativ om hur Statens institutionsstyrelse använder de särskilda befogenheterna avskiljande och vård i enskildhet

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2022-11-18 Diarienummer:1013-2022

  Polisen har hållit ett förhör i en utredning om ett allvarligt brott utan att ett förhörsvittne närvarade

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2022-11-15 Diarienummer:4420-2021

  Kritik mot en kurator vid en skola i Lilla Edets kommun för bristfällig handläggning av ett elevärende

  Dölj information

  Sammanfattning

  En skolkurator kallade en tolvårig elev till ett samtal med anledning av att en annan elev anklagat honom för kränkande behandling av sexuell karaktär. Vid samtalet närvarade även den anklagande eleven och en praktiserande student. Kuratorn hade före samtalet inte informerat eleven om vad det skulle handla om eller vilka som skulle vara närvarande. Kuratorn hade inte heller informerat elevens vårdnadshavare.

  ChefsJO kritiserar handläggningen. Han konstaterar att det i och för sig är möjligt att en tolvåring kan ha uppnått sådan mognad att han eller hon själv kan fatta beslut om att samtala med en skolkurator om de frågor som ärendet rör. Eftersom eleven inte själv tagit initiativ till samtalet borde kuratorn emellertid ha informerat eleven om vad samtalet skulle handla om och vilka som skulle vara närvarande samt ha gett eleven tid att fundera över om han ville delta i samtalet. Detta anser chefsJO särskilt mot bakgrund av vad saken gällde, att kuratorn var av uppfattningen att det kanske rörde sig om en gärning av brottslig karaktär, att en orosanmälan skulle göras och att situationen inte på något sätt var akut. Av samma skäl borde kuratorn även ha informerat vårdnadshavarna och inhämtat deras synpunkter innan hon höll samtalet med eleven. ChefsJO är också kritisk till att kuratorn informerade eleven om att hon tänkte göra en orosanmälan utan att dessförinnan ha informerat vårdnadshavarna om detta.

  Ladda ner beslutet i sin helhet (nytt fönster)

  4420-2021.pdf (130kb)
 • Beslutsdatum:2022-11-14 Diarienummer:4149-2021

  Kritik mot Forum för levande historia för att två personer förbjöds att besöka myndighetens utställningar och bibliotek

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2022-11-14 Diarienummer:3445-2022

  Allvarlig kritik mot Kriminalvården, anstalten Hall, för att i två fall ha granskat myndighetspost utan stöd i lag

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2022-11-14 Diarienummer:7438-2021

  Kritik mot barn- och ungdomspsykiatrin inom en region för regelmässiga urinprovkontroller i samband med utfärdande av läkarintyg för körkortstillstånd

  Läs mer
Sök beslut