JO – Riksdagens ombudsmän

Pressmeddelanden och protokoll

Kategori Pressmeddelande
Publicerat datum: 2023-09-26

Brister vid polisens användning av kroppsvisitation och husrannsakan i fordon

JO Per Lennerbrant har genomfört inspektioner i fyra lokalpolisområden för att granska hur polislagens bestämmelser används vad gäller kroppsvisitation och husrannsakan i fordon i brottsförebyggande syfte. Granskningen visar att förutsättningarna för tvångsmedelsanvändningen inte prövas i enlighet med lagen.

Läs mer om Brister vid polisens användning av kroppsvisitation och husrannsakan i fordon

Senaste publicerade beslut

Sök JO-beslut här