JO-beslut

När JO har undersökt en anmälan
skriver JO vad de kommit fram till
i ett beslut
eller i ett protokoll.

I besluten och protokollen
skriver JO om den undersökta myndigheten
har följt lagen eller inte.

Om myndigheten har gjort fel
ger JO kritik mot myndigheten
eller mot en tjänsteman på myndigheten.

Av alla anmälningar
leder ungefär 5 till 10 procent
till någon form av kritik.

Den kritiserade myndigheten
behöver inte lyssna på eller följa JO:s kritik.
Men det sker nästan alltid.
Ofta använder myndigheten JO:s kritik
för att förbättra rutiner och regler på myndigheten.

På webbplatsen publicerar JO
beslut och protokoll som JO tycker
är särskilt intressanta.
Besluten hittar du
med hjälp av webbplatsens sökfunktion.

Varje år publicerar JO också en ämbetsberättelse
där de mest intressanta besluten finns med.

Läs mer