Om JO

Bild på JO:s kontor Fotograf: JOJO:s kontor (vy från Kungsträdgården)

Justitieombudsmannen, JO
arbetar åt Sveriges riksdag.
JO ska se till att offentlig verksamhet
följer lagar och andra författningar.
JO ska kontrollera domstolar
och andra myndigheter.

JO ska se till att myndigheter
följer lagar när de arbetar
och att de behandlar människor på rätt sätt.

Sverige har grundlagar
som ska se till att människor
har friheter och rättigheter.
JO:s arbete är en del
av det skyddet

På JO arbetar ungefär 90 personer.
60 av dem är jurister. 

Riksdagens ombudsmän – JO

Senast uppdaterad 2022-08-31