Ställföreträdande JO

Cecilia Nordenfelt och Lilian Wiklund är ställföreträdande justitieombudsmän.

Bild på JO Wiklund och srf JO Nordenfelt Fotograf: Foto: Pernille TofteStf JO Lilian Wiklund och stf JO Cecilia Nordenfelt (foto: Pernille Tofte)

Riksdagen kan välja en eller flera ställföreträdande ombudsmän. Ställföreträdande ombudsman ska tidigare ha tjänstgjort som riksdagens ombudsman. 

De ställföreträdande justitieombudsmännen kan tjänstgöra när någon av de ordinarie ombudsmännen är lediga en längre tid. 

Senast uppdaterad 2016-08-08