Varje år, i ämbetsberättelsen, redovisar justitieombudsmännen sina övergripande iakttagelser inom respektive ansvarsområde.  Här finns det senaste årets iakttagelser. Verksamhetsåret sträcker sig från den 1 juli till 30 juni nästkommande år.

Webb-TV

Webb-TV-sändning från Konstitutionsutskottets öppna sammanträde 2022-11-24 kl. 9.00–10.30

Läsa hela ämbetsberättelsen