Ämbetsberättelser

Varje år lämnar JO en ämbetsberättelse till riksdagen. Det är en redogörelse av föregående års verksamhet tillsammans med ett urval av beslut.

JO följer riksdagens verksamhetsår, som går från den 1 juli till den 30 juni nästkommande år. All redovisning i ämbetsberättelserna utgår från verksamhetsåret. Årtalet på ämbetsberättelsen hänvisar till det verksamhetsår då redogörelsen lämnas till riksdagen – det betyder att ”Ämbetsberättelse 2012/13” behandlar perioden 1 juli 2011–30 juni 2012, ”Ämbetsberättelse 2011/12” behandlar perioden 1 juli 2010–30 juni 2011 o.s.v.

Ämbetsberättelserna ingår i riksdagstrycket och är länkade nedan. Filerna är i pdf-format och öppnas i nytt fönster. 

Ämbetsberättelse 2020/21 Ladda ner hela eller kapitel för kapitel

Ämbetsberättelse 2019/20 

Ämbetsberättelse 2018/19

Ämbetsberättelse 2017/18

Ämbetsberättelse 2016/17

Ämbetsberättelse 2015/16

Ämbetsberättelse 2014/15

Ämbetsberättelse 2013/14

Ämbetsberättelse 2012/13

Ämbetsberättelse 2011/12

Ämbetsberättelse 2010/11

Ämbetsberättelse 2009/10

Ämbetsberättelse 2008/09

Ämbetsberättelse 2007/08

Ämbetsberättelse 2006/07

Ämbetsberättelse 2005/06

Ämbetsberättelse 2004/05

Ämbetsberättelse 2003/04

Ämbetsberättelse 2002/03

Ämbetsberättelse 2001/02

Ämbetsberättelse 2000/01 

Ämbetsberättelse 1999/00

Ämbetsberättelse 1998/99

Ämbetsberättelse 1997/98

Ämbetsberättelse 1996/97

Ämbetsberättelse 1989/90

Ämbetsberättelse 1988/89

Ämbetsberättelse 1987/88

Ämbetsberättelse 1986/87

Ämbetsberättelse 1985/86

Ämbetsberättelse 1984/85

Ämbetsberättelse 1983/84

Ämbetsberättelse 1982/83

Ämbetsberättelse 1981/82

Ämbetsberättelse 1980/81 

Ämbetsberättelse 1979/80

Ämbetsberättelse 1978/79

Ämbetsberättelse 1977/78

Ämbetsberättelse 1976/77

Ämbetsberättelse 1975/76

Ämbetsberättelse 1975

Ämbetsberättelse 1974

Ämbetsberättelse 1973

Ämbetsberättelse 1972

Ämbetsberättelse 1971

Äldre ämbetsberättelser

Det går att hitta äldre ämbetsberättelser på Kungliga bibliotekets sidor Digitaliserat riksdagstryck 1521–1970. Direktlänkar till de inskannade ämbetsberättelserna 1900–1970 hittar du på sidan [Äldre ämbetsberättelser]. 

Enstaka, efterfrågade, äldre beslut finns inlagda i samlingen av JO-beslut på webbplatsen [Sök JO-beslut].  

Andra handlingar före 2001

Handlingar före 2001, förutom beslut i ämbetsberättelser, finns inte hos JO utan förvaras hos Riksarkivet, e-post: riksarkivet@riksarkivet.se, tel: 010-476 70 00. 
Senast uppdaterad 2021-06-30