JO:arnas övergripande redovisning

Varje år, i ämbetsberättelsen, redovisar justitieombudsmännen sina övergripande iakttagelser inom respektive ansvarsområde.  Här finns det senaste årets iakttagelser. Verksamhetsåret sträcker sig från den 1 juli till 30 juni nästkommande år.

Justitieombudsmännens redovisning i konstitutionsutskottet, KU

Den 3 december kl. 11.00–12.30 kommer justitieombudsmännen vid ett öppet sammanträde redovisa årets ämbetsberättelse inför konstitutionsutskottet, KU.

Se inspelningen av sammanträdet på riksdagens webb-tv

Senast uppdaterad 2019-11-13