Tillbaka till söka beslut

Agerandet i samband med omhändertagandet av en mobiltelefon i en intagens bostadsrum

Kriminalvård Kriminalvård i anstalt, lagen (1974:203) om. Dokumentation Omhändertagande Visitation
Tillbaka till söka beslut