Tillbaka till söka beslut

Akademiska sjukhuset inom Region Uppsala får allvarlig kritik för att ha lämnat felaktiga uppgifter om en patient i handlingar till en domstol

Flera olika chefsöverläkare vid Akademiska sjukhuset har i anmälningar och ansökningar till förvaltningsrätten under flera års tid lämnat uppgifter som har avsett en annan person än patienten. ChefsJO ser ytterst allvarligt på att felaktiga uppgifter har varit en del av beslutsunderlaget i frågor som rör tvångsvård av patienten. För detta får sjukhuset allvarlig kritik.

Tillbaka till söka beslut