Tillbaka till söka beslut

Allvarlig kritik mot en kommunal nämnd som, med hänvisning till innehållet i en tidigare artikel, stängt ute en journalist från en presskonferens och även i övrigt vägrat honom information

Kommunal förvaltning Regeringsformen - RF Tryckfrihetsförordningen - TF Yttrandefrihetsgrundlagen - YGL Tryck- och yttrandefrihet
Tillbaka till söka beslut