Tillbaka till söka beslut

Allvarlig kritik mot en rådman vid Attunda tingsrätt för det sätt på vilket han avfattat domen i ett brottmål m.m.

I ett brottmål var en man åtalad för att ha misshandlat sin hustru. Hustrun har till JO anmält att domaren inte agerade opartiskt. I beslutet får domaren allvarlig kritik. Han har brutit mot bestämmelsen i 1 kap. 9 § regeringsformen om att en domstol ska iaktta saklighet och opartiskhet genom att dels i domen, under rubrikerna Bakgrund och Domskäl, redovisa irrelevanta omständigheter och formulera sig på sätt som varit ägnat att framkalla tvivel på rättens opartiskhet, dels ställa irrelevanta frågor till hustrun under tingsrättens huvudförhandling.

Tillbaka till söka beslut