Tillbaka till söka beslut

Allvarlig kritik mot en tjänsteman vid Skatteverket för bemötandet av en person. Även kritik mot Skatteverket för hanteringen av allmänna handlingar.

Skatteverket, uppbörd, folkbokföring Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) - OSL Regeringsformen - RF Tryckfrihetsförordningen - TF Allmänna handlingar Bemötande Diarieföring Objektivitet, opartiskhet, saklighet

En tjänsteman hos Skatteverket får allvarlig kritik för innehållet i ett brev, vars innehåll strider mot kravet på saklighet i 1 kap. 9 § regeringsformen. I beslutet kritiseras även Skatteverket för bristande diarieföring av allmänna handlingar och för att felaktigt ha skickat tillbaka handlingar till ingivaren.

Tillbaka till söka beslut