Tillbaka till söka beslut

Allvarlig kritik mot Försäkringskassan för att bl.a. ha avslagit en ansökan om aktivitetsersättning utan föregående kommunicering av uppgifter från en försäkringsmedicinsk rådgivare

Försäkringskassan Förvaltningslagen (1986:223) kapitel 15 paragraf 17 Dokumentation Kommunicering
Tillbaka till söka beslut