Tillbaka till söka beslut

Allvarlig kritik mot Försäkringskassan för att ha brustit i handläggningen av ett överklagande m.m.

Försäkringskassan Förvaltningslagen (1986:223) Socialförsäkringsbalken - SFB Långsam handläggning Omprövning Rättidsprövning
Tillbaka till söka beslut