Tillbaka till söka beslut

Allvarlig kritik mot Försäkringskassan för långsam handläggning av en ansökan om ersättning för kostnader till följd av vård i ett annat land inom EES

Enligt lagen om ersättning för kostnader till följd av vård i ett annat land inom EES ska beslut om ersättning fattas så snart det är möjligt och senast 90 dagar från det att en fullständig ansökan har kommit in till Försäkringskassan. Myndigheten får allvarlig kritik för att den totala handläggningstiden i ärendet uppgick till drygt ett år och sju månader. I beslutet noteras vidare att JO samma dag har fattat totalt fem beslut där Försäkringskassan kritiseras för långsam handläggning av ansökningar om ersättning för kostnader till följd av vård i ett annat land inom EES. JO har för avsikt att följa utvecklingen på området.

Tillbaka till söka beslut