Tillbaka till söka beslut

Allvarlig kritik mot Förvaltningsrätten i Linköping för långsam handläggning av ett mål om mervärdesskatt och skattetillägg

Ett skattemål inleddes vid förvaltningsrätten den 15 juli 2011. Målet var färdigberett den 11 augusti samma år och avgjordes den 15 juli 2013, alltså två år efter det att det kom in till domstolen. Förvaltningsrätten får allvarlig kritik för den långa handläggningstiden.

Tillbaka till söka beslut