Tillbaka till söka beslut

Allvarlig kritik mot Individ- och familjenämnden i Västerås kommun för handläggningen av ett ärende gällande förälders underhållsskyldighet gentemot ett barn som hade fyllt 18 år

Socialtjänst och LSS Socialtjänstlagen (2001:453) - SoL kapitel 8 paragraf 1 Stöd och service till vissa funktionshindrade, Lagen (1993:387) om - LSS paragraf 20 Avgift
Tillbaka till söka beslut