Tillbaka till söka beslut

Allvarlig kritik mot Kriminalvården, anstalten Hall, för att i två fall ha granskat myndighetspost utan stöd i lag

Anstaltspersonal har i strid med fängelselagen granskat myndighetspost i form av intagnas utgående brev till Kriminalvårdens huvudkontor. Orsaken till att personalen öppnade och läste igenom breven var enligt Kriminalvården att de inte förstod att försändelserna utgjorde myndighetspost. Det inträffade är enligt JO helt oacceptabelt och anstalten får allvarlig kritik.

Tillbaka till söka beslut