Tillbaka till söka beslut

Allvarlig kritik mot Kriminalvården, anstalten Kirseberg, för att ha tillämpat en rutin där intagna under transport placerats i avskildhet utan beslut m.m.

En intagen, som i samband med transport placerats tillfälligt i anstalten Kirseberg, har placerats på anstaltens avskildhetsavdelning. I beslutet uttalas att en person som är intagen i kriminalvårdsanstalt eller som i samband med transport är tillfälligt placerad i häkte, enligt huvudregeln ska ges möjlighet att vistats i gemensamhet. Om en anstalt eller ett häkte gör bedömningen att den intagne inte kan vistas i gemensamhet, måste det fattas ett skriftligt beslut om att den intagne ska placeras i avskildhet. I beslutet uttalas allvarlig kritik mot anstalten Kirseberg, eftersom anstalten regelmässigt placerat intagna under transport på avskildhetsavdelningen, utan att fatta något skriftligt beslut i saken.

Tillbaka till söka beslut