Tillbaka till söka beslut

Allvarlig kritik mot Kronofogdemyndigheten bl.a. för att ha betalat ut pengar till gäldenären i stället för till borgenären

JO har tidigare vid flera tillfällen kritiserat Kronofogdemyndigheten för att ha betalat ut pengar till fel person. JO konstaterar nu att detta återigen har inträffat. Myndigheten får ännu en gång allvarlig kritik för att ha betalat ut pengar till gäldenären i stället för till borgenären och för att ha dröjt mer än fem månader med att betala ut pengarna till borgenären efter att myndigheten upptäckte felet.

Tillbaka till söka beslut