Tillbaka till söka beslut

Allvarlig kritik mot Överförmyndarnämnden Mitt i Sundsvalls kommun för omfattande brister i tillsynen över en god man m.m.

JO uppmärksammar i ärendet en rad allvarliga brister i överförmyndarnämndens handläggning av ett ärende om god man.

A. Överförmyndarnämndens granskning av årsräkningarna och sluträkningen har tagit oacceptabelt lång tid; den har slutförts som mest mer än ett år och åtta månader efter det att nämnden mottog handlingarna.

B. Överförmyndarnämnden har inte låtit den gode mannen yttra sig över anmärkningarna mot årsräkningarna förrän i vissa fall flera år senare.

C. Överförmyndarnämnden har inte dokumenterat de kontakter som nämnden haft med den gode mannen med anledning av anmärkningarna.

D. Överförmyndarnämnden har allvarligt brustit i sin tillsyn över den gode mannens uppdrag genom att inte agera med åtgärder trots att nämnden tidigt uppmärksammade att det fanns tveksamheter kring hur uppdraget sköttes.

För dessa allvarliga brister i handläggningen av ärendet får överförmyndarnämnden sammantaget allvarlig kritik.

Tillbaka till söka beslut