Tillbaka till söka beslut

Allvarlig kritik mot Räddningstjänsten Väst för långsam handläggning av ärenden om tillstånd till hantering av brandfarliga varor

JO beslutade att i ett initiativärende utreda Räddningstjänsten
Västs handläggningstider i åtta ärenden om tillstånd till hantering av brandfarliga varor. Ansökningarna i ärendena kom in mellan december 2012 och juli 2018. När Räddningstjänsten Väst yttrade sig till JO i februari 2019 hade inget av ärendena avgjorts. Endast i ett ärende var ansökan fullständig. Det ärendet hade legat i princip
utan åtgärd i drygt två och ett halvt år.

Ett ärende ska handläggas så enkelt, snabbt och kostnadseffektivt som möjligt. Enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor ska tillståndsmyndigheten som utgångspunkt meddela beslut i ett tillståndsärende inom tre månader efter det att en fullständig ansökan kom in till myndigheten.

Räddningstjänsten Väst får allvarlig kritik för den långsamma och passiva handläggningen. JO uttalar att en myndighet måste följa upp kompletteringar som begärs och har ett ansvar för att driva ärenden framåt. JO inskärper för Räddningstjänsten Väst vikten av dess uppgift att i egenskap av tillståndsmyndighet säkerställa att brandfarliga och explosiva varor hanteras på ett sätt som är säkert för samhället och i enlighet med lagstiftningens krav och intentioner.

Tillbaka till söka beslut