Tillbaka till söka beslut

Allvarlig kritik mot Skatteverket, som försökt förhandla med en skattskyldig

Skatteverket har under en revision tillställt det reviderade bolaget ett ”förslag” med innebörden att bolaget skulle godta vissa beskattningsåtgärder i utbyte mot att Skatteverket inte drev ärendet vidare. Skatteverket har saknat laglig grund för att förhandla om beskattningen på detta sätt. Skatteverket förtjänar allvarlig kritik för det inträffade.

Tillbaka till söka beslut