Tillbaka till söka beslut

Allvarlig kritik mot Socialnämnd Väster i Örebro kommun för att ett beslut om vård med stöd av LVU verkställts innan domen vunnit laga kraft, trots att det saknades ett förordnande om omedelbar verkställighet av beslutet

Socialtjänst och LSS Vård av unga, lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om - LVU paragraf 40 Barn/ungdom Verkställighet
Tillbaka till söka beslut