Tillbaka till söka beslut

Allvarlig kritik mot Socialstyrelsen för bl.a. långsam handläggning av ett ärende om utfärdande av bevis om specialistkompetens

JO uttalar allvarlig kritik mot Socialstyrelsen för handläggningen av ett ärende om utfärdande av bevis om specialistkompetens. Det har tagit mer än två år och fyra månader att handlägga ärendet. Det har varit svårt för den enskilde att komma i kontakt med den ansvariga handläggaren. Vidare har brev och e-brev inte besvarats inom rimlig tid eller inte besvarats alls.

Tillbaka till söka beslut