Tillbaka till söka beslut

Anmälan mot åklagare vid Åklagarmyndigheten, åklagarkammaren i Helsingborg, för att en målsägande inte underrättades om beslut att avsluta utredning enligt 31 § lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare

Polisväsendet Åklagarväsendet Förundersökningskungörelsen (1947:948) Rättegångsbalken - RB Förundersökning Underrättelse
Tillbaka till söka beslut