Tillbaka till söka beslut

Anmälan mot åklagare vid Åklagarmyndigheten, åklagarkammaren i Helsingborg, för att en målsägande inte underrättades om beslut att avsluta utredning enligt 31 § lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare

Tillbaka till söka beslut