Tillbaka till söka beslut

Anmälan mot Arbetsförmedlingen angående felaktig underrättelse om karenstid efter återkallelse av anvisning till ett arbetsmarknadspolitiskt program

Arbetsmarknad Information
Tillbaka till söka beslut