Tillbaka till söka beslut

Anmälan mot Arbetslöshetskassan Alfa angående handläggningen av ett ärende rörande arbetslöshetsersättning; bl.a. fråga om handläggningstid och om kassans åtgärd att hålla inne ersättningen under utredningen

Tillbaka till söka beslut