Tillbaka till söka beslut

Anmälan mot Arbetslöshetskassan Alfa angående handläggningen av ett ärende rörande arbetslöshetsersättning; bl.a. fråga om handläggningstid och om kassans åtgärd att hålla inne ersättningen under utredningen

Arbetsmarknad Arbetslöshetsförsäkring, lagen (1997:238) om Fullföljdshänvisning
Tillbaka till söka beslut