Tillbaka till söka beslut

Anmälan mot Diskrimineringsombudsmannen (DO) angående underlåtenhet att besvara frågor, m.m.

Diskrimineringsombudsmannen Förvaltningslagen (1986:223) paragraf 15 Förvaltningslagen (1986:223) paragraf 4 Förvaltningslagen (1986:223) paragraf 5 Dokumentation Serviceskyldighet
Tillbaka till söka beslut