Tillbaka till söka beslut

Anmälan mot Eksjö tingsrätt med påstående om åtgärd i strid med efterforskandeförbudet vid en begäran om att få ta del av allmänna handlingar

På en enskild persons förfrågan om att få en allmän handling skickad till sig svarade Eksjö tingsrätt med att begära vissa uppgifter, bl.a. den enskildes personnummer. Det rådde inte någon sekretess för uppgifterna.

JO konstaterar att den som begär att få allmänna handlingar per post eller e-post kan behöva lämna vissa uppgifter för fakturering, men understryker att det med hänsyn till det s.k. efterforskandeförbudet är viktigt att myndigheten formulerar sig med noggrannhet. Den enskilde får nämligen inte ges uppfattningen att han eller hon måste lämna uppgifter för att få del av handlingarna. Saklig och klar information om varför uppgifterna efterfrågas och om alternativa sätt att ta del av handlingarna bör ges, inte bara på domstolens webbplats utan även i direkt kontakt med enskilda.

Tillbaka till söka beslut