Tillbaka till söka beslut

Anmälan mot en åklagare vid Åklagarmyndigheten i Stockholm med anledning av ett beslut om husrannsakan

Polisväsendet Åklagarväsendet Rättegångsbalken - RB Förundersökning Tvångsmedel/tvångsåtgärder
Tillbaka till söka beslut