Tillbaka till söka beslut

Anmälan mot en rättspsykiatrisk avdelning vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset rörande patienters rätt att använda dator, m.m.

Enligt JO finns det inget som hindrar att ett sjukhus har regler om att en dator som sjukhuset tillhandahåller inte får användas för sökning av bl.a. pornografiskt material.
I beslutet ifrågasätter JO om det inte i ett visst fall borde ha fattats ett formellt överklagbart beslut om inskränkning av en patients rätt att använda elektroniska kommunikationstjänster enligt 20 a § första stycket LPT jämförd med 8 § första stycket LRV. Ingen kritik riktas dock mot sjukhuset för att så inte skedde.

Tillbaka till söka beslut