Tillbaka till söka beslut

Anmälan mot en rättspsykiatrisk avdelning vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset rörande patienters rätt att använda dator, m.m.

Hälso- och sjukvård Psykiatrisk tvångsvård, lagen (1991:1128) om - LPT Rättspsykiatrisk vård, lagen (1991:1129) om - LRV Sjukvård

Enligt JO finns det inget som hindrar att ett sjukhus har regler om att en dator som sjukhuset tillhandahåller inte får användas för sökning av bl.a. pornografiskt material.
I beslutet ifrågasätter JO om det inte i ett visst fall borde ha fattats ett formellt överklagbart beslut om inskränkning av en patients rätt att använda elektroniska kommunikationstjänster enligt 20 a § första stycket LPT jämförd med 8 § första stycket LRV. Ingen kritik riktas dock mot sjukhuset för att så inte skedde.

Tillbaka till söka beslut