Tillbaka till söka beslut

Anmälan mot en tjänsteman vid Barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen, Kungälvs sjukhus, Västra Götalandsregionen, angående underlåtenhet att kontakta fadern trots att även han var vårdnadshavare, m.m.

Hälso- och sjukvård Föräldrabalken - FB Barn/ungdom Information Sjukvård Vårdnad
Tillbaka till söka beslut